Loại phòng ngủ
Tầng 11 – Căn Hộ Premium 2 PN – TSC-11.16
View Xéo Biển
<5 Khách (NL + TE)
In:14h/Out 11:30
View Hồ Bơi
4 Khách (NL + TE)
In:14h/Out 11:30
View Hồ Bơi
4 Khách (NL + TE)
In:14h/Out 11:30
View Xéo Biển
<7 Khách (NL + TE)
In:14h/Out 11:30
View Biển
<5 Khách (NL + TE)
In:14h/Out 11:30
View Xéo Biển
<5 Khách (NL + TE)
In:14h/Out 11:30
View Biển
4 Khách (NL + TE)
In:14h/Out 11:30
View Phố
<5 Khách (NL + TE)
In:14h/Out 11:30
View Xéo Biển
<5 Khách (NL + TE)
In:14h/Out 11:30
View Biển
4 Khách (NL + TE)
In:14h/Out 11:30
View Biển
<7 Khách (NL + TE)
In:14h/Out 11:30
View Công Viên
<5 Khách (NL + TE)
In:14h/Out 11:30
View Phố
<12 Khách (NL + TE)
In:14h/Out 11:30
View Biển
4 Khách (NL + TE)
In:14h/Out 11:30
View Công Viên
<5 Khách (NL + TE)
In:14h/Out 11:30
View Phố
4 Khách (NL + TE)
In:14h/Out 11:30
View Hồ Bơi
<5 Khách (NL + TE)
In:14h/Out 11:30
View Phố
4 Khách (NL + TE)
In:14h/Out 11:30
View Phố
<5 Khách (NL + TE)
In:14h/Out 11:30