Hiển thị tất cả 22 kết quả

Căn Hộ Luxury – 3 PN

Số người ở:

Phòng ngủ / Phòng tắm

Thời gian:

Căn Hộ Premium – 2 PN

Số người ở:

Phòng ngủ / Phòng tắm

Thời gian:

Căn Hộ Premium – 2 PN

Số người ở:

Phòng ngủ / Phòng tắm

Thời gian:

Căn Hộ Premium – 2 PN

Số người ở:

Phòng ngủ / Phòng tắm

Thời gian:

Căn Hộ Premium – Tầng 25

Số người ở:

Phòng ngủ / Phòng tắm

Thời gian:

Căn Hộ Premium 2 PN – Tầng 19

Số người ở:

Phòng ngủ / Phòng tắm

Thời gian:

Căn Hộ Premium Căn Góc – 2 PN

Số người ở:

Phòng ngủ / Phòng tắm

Thời gian:

Căn Hộ Premium Căn Góc – 2 PN

Số người ở:

Phòng ngủ / Phòng tắm

Thời gian:

Căn Hộ Premium Decor – 2 PN

Số người ở:

Phòng ngủ / Phòng tắm

Thời gian:

Căn Hộ Premium VIP Decor – 2 PN

Số người ở:

Phòng ngủ / Phòng tắm

Thời gian:

Căn Hộ Studio Decor – 1 PN

Số người ở:

Phòng ngủ / Phòng tắm

Thời gian:

Căn Hộ Studio Decor – 1 PN – Tầng 31

Số người ở:

Phòng ngủ / Phòng tắm

Thời gian:

Căn Hộ Suite Decor – 1 PN – Tầng 8

Số người ở:

Phòng ngủ / Phòng tắm

Thời gian:

Căn Hộ Suite Decor – Tầng 17

Số người ở:

Phòng ngủ / Phòng tắm

Thời gian:

Căn Hộ Suite VIP – 2 PN

Số người ở:

Phòng ngủ / Phòng tắm

Thời gian:

Căn Hộ Suite VIP Decor – 1 PN

Số người ở:

Phòng ngủ / Phòng tắm

Thời gian:

Căn Hộ Suite VIP Decor – 1 PN

Số người ở:

Phòng ngủ / Phòng tắm

Thời gian:

Căn Hộ: Premium 2 PN – Tầng 11

Số người ở:

Phòng ngủ / Phòng tắm

Thời gian:

Căn Hộ: Premium VIP 2 PN – Tầng 4

Số người ở:

Phòng ngủ / Phòng tắm

Thời gian:

Căn Studio Decor VIP – Tầng 5

Số người ở:

Phòng ngủ / Phòng tắm

Thời gian:

Căn TSC-20.40

Số người ở:

Phòng ngủ / Phòng tắm

Thời gian:

MÃ 13A – 7 PHÒNG – BÃI SAU (Sao chép) (Sao chép)

Số người ở: 20

8 Phòng ngủ / 9 Phòng tắm

Thời gian: Check in 14h Out 12h

7 Triệu 500nghìn

Đặt Ngay
7,500,000